Keeper Coach III

KEEPERSCURSUS: KEEPERCOACH III

De opleiding wordt georganiseerd door de KNVB- districten en Frans Hoek Sports, onder auspiciën van de KNVB Academie te Zeist.

Doel van de opleiding
Het doel van de opleiding is cursisten voor te bereiden op het – onder verantwoordelijkheid van een trainer die hoger gekwalificeerd is – begeleiden en trainen van F-, E-, D- en C-jeugdkeepers.

Inhoud van de opleiding
De inhoud heeft betrekking op de werkvelden:

–    Wedstrijd
–    Training
–    Begeleiding

Binnen de verschillende werkvelden staan de volgende vragen centraal:

–  Wat is voetballen?
–  F-, E-, D- en C-jeugdspelers, wie zijn dat?
–  Keepercoach niveau 2, wie is dat?
–  Coachen van keepers, hoe doe je dat?
–  Trainen van keepers, hoe doe je dat?
–  Begeleiden van keepers, hoe doe je dat?

Opzet van de opleiding
De opleiding bestaat uit twee delen: een cursus- en een ervaringsgedeelte. Het cursusgedeelte, met veel praktijk, bestaat uit vier bijeenkomsten van drie uur en zelfstudie.
De vier bijeenkomsten worden verspreid gegeven over acht weken.

Het ervaringsgedeelte bestaat uit het trainen en coachen van een F-, E-, D- en C-jeugdkeepers gedurende de gehele opleiding. Tijdens dit ervaringsgedeelte worden opdrachten uitgevoerd en de producten van deze opdrachten worden verzameld in het werkboek van de cursist. Gedurende het ervaringsgedeelte van de opleiding kan de keepercoach niveau 2 met vragen terecht bij een daartoe aangewezen praktijkbegeleider.

Organisatie

De opleiding bestaat uit:
Cursusgedeelte
Vier bijeenkomsten (van drie uur)                                     12 uur
Zelfstudie                                                                              8 uur

Ervaringsgedeelte
Uitvoeren opdrachten (werkboek)

Training en coachen van keepers (acht weken)
en uitvoeren opdrachten                                                    min. 20 uur

Totaal                                                                                    min. 40 uur

Aanmelden
Inschrijving
De inschrijving staat open voor hen, die tenminste 16 jaar oud zijn en dient te geschieden via de link :  https://knvb-digitaal.sportlink.com/

Certificaat
Cursisten, die de cursus met goed gevolg doorlopen, ontvangen het KNVB Keepercoach niveau II certificaat. Dit certificaat geeft recht op toelating tot de vervolgcursus. Door het volgen van de Keepercoach  komt u in aanmerking voor 12 studiepunten per cursus t.b.v.
de verlenging van uw trainerslicentie.