Keeper Coach II

Algemeen

Het doel van de opleiding Keepercoach II is cursisten voor te bereiden op het trainen en coachen van keepers van standaardelftallen mannen uitkomend in de hoofdklasse KNVB en lager, vrouwenelftallen, reserve selectie-elftallen (tweede/derde elftal), B- en A junioren. De opleiding is in nauwe samenwerking met Frans Hoek ontwikkeld. Een intensieve analyse van wedstrijden en trainingen op alle niveaus, zowel bij prof- als amateurvoetbal, gericht op de taak en functie van de keeper is de basis van deze opleiding. Een en ander heeft geleid tot het analyseren van de keeper in relatie tot de speelwijze van het team. Een logisch gevolg hiervan is dat het trainen, coachen en begeleiden van de keeper in relatie met het team als een rode lijn door de opleiding loopt. Daarin is de samenwerking tussen de verantwoordelijke trainer en de Keepercoach zeer belangrijk

Studieprogramma

Doel van de cursus

De cursisten gevorderde kennis en vaardigheid te verschaffen om (jeugd) keepers te trainen, coachen en te begeleiden rondom trainingen en wedstrijden. De analyse van een wedstrijd met het accent op het analyseren van het spel van de keeper in relatie met het team tijdens aanvallen en verdedigen leidt tot het beschrijven van voetbalproblemen en doelstellingen. De doelstellingen worden vertaald in trainingen met een afstemming tussen individuele- en teamtrainingen. Ook wordt aandacht besteed aan het plannen op middellange termijn.

Opdrachten gebaseerd op bovenstaande onderwerpen zorgen voor de relatie tussen de praktijk op de club en de cursusbijeenkomsten.

Opzet van de cursus

De opleiding bestaat uit twee delen: een cursus- en een ervaringsgedeelte. Het cursusgedeelte, met veel praktijk, bestaat uit vijf bijeenkomsten van vier uur met zelfstudie, uitwerken van opdrachten en het bijhouden van een portfolio. Het ervaringsgedeelte betreft het trainen en coachen van keepers/spelers van standaardelftallen mannen uitkomend in de hoofdklasse KNVB en lager, vrouwenelftallen, reserve selectie-elftallen (tweede/derde elftal), B- en A junioren gedurende de opleiding. Gedurende het ervaringsgedeelte van de opleiding kan de cursist met vragen terecht bij een daartoe aangewezen praktijkbegeleider.

Praktijk             

– Wedstrijdanalyse met als accent het analyseren van het spel van de doelverdediger.

– Vanuit een wedstrijdanalyse worden trainingen gegeven: geïntegreerd met spelers en ook individueel. Trainingen met het accent op: verdedigen, shot op doel, duel 1 v 1 voorzetten, diepteballen, lobs en aanvallen, spelopbouw en terugspeelbal.

– Zelf trainingen geven (door enkele cursisten).
– Keeperstraining integreren in de teamtraining.
– Samenwerken met de verantwoordelijke trainer (rolverdeling tijdens de training)

Theorie

– Visie op de hedendaagse doelman. Samenwerking hoofdtrainer en Keepercoach. Taken en verantwoordelijkheden van de Keepercoach. Hoe het spel van de keeper te analyseren. Evaluatie analyses. Het begeleiden van keepers in relatie tot zijn medespelers. Selectiebeleid van keepers.

Opzet van de opleiding

De cursusbijeenkomsten zijn verdeeld over 5 vrijdagavonden  van 4 uur. De cursusduur is in zijn totaliteit ongeveer 72 uur, met zowel praktijk als theorie (inclusief zelfstudie, analyseren van wedstrijden en uitvoeren van opdrachten).

Inschrijving

De inschrijving staat open voor hen, die in het bezit zin van het Certificaat Basiscursus Keepercoach/ Keepercoach niveau II, maar ook voor de bezitters van het diploma TC III, TC II, TC I en CBV.

Diploma

Cursisten, die de cursus met goed gevolg doorlopen, ontvangen het KNVB Keepercoach niveau II diploma. Bezitters van het diploma komen in aanmerking voor 12 studiepunten t.b.v. de verlenging van uw trainerslicentie.

Aanmelden

Aanmelden gebeurt schriftelijk door middel van een inschrijfformulier dat verkrijgbaar is bij de KNVB Academie te Zeist  en te vinden is op http://www.trainers.voetbal.nl

Inschrijven kan ook digitaal.

https://knvb-digitaal.sportlink.com/

Let wel dat u bij district voor Landelijk kiest

Wet bescherming persoonsgegevens

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens geven wij u te kennen dat de door u verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in onze geautomatiseerde administratie. Deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor scholing en opleiding, zoals het kunnen inschrijven van cursisten, het toesturen van lesmateriaal en van informatie over opleidingen en bijscholingen of daaraan gerelateerde informatie. De KNVB behoudt zich het recht voor uw gegevens te verstrekken aan derden voor bijvoorbeeld cursusgerelateerde informatie en acties van sponsors van de KNVB. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens. Wilt u geen informatie meer van ons of derden ontvangen, dan kunt u ons dat schriftelijk meedelen.

Onze verwerking is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens in Den Haag.